Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).

Fond kompenzací Finanční komise

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Exinity Limited je členem Finanční komise, mezinárodní organizace, která se věnuje řešení sporů v odvětví finančních služeb a na forexovém trhu. Finanční komise je nezávislá externí organizace pro řešení sporů (EDR) pro spotřebitele a obchodníky, kteří nejsou schopni řešit spory se svým poskytovatelem finančních služeb. Každý člen Finanční komise je pod ochranou Fondu kompenzací této Komise.

Certifikát o členství ve Finanční komisi najdete zde https://financialcommission.org/fxtm/.

Finanční komise byla založena jako neutrální výbor třetích stran pro férové posuzování a řešení stížností. Komise usiluje o dosažení jednoduššího a pružnějšího řešení než řešení, jakého obvykle dosahují regulační orgány odvětví a právní systémy. Cílem je pomoci obchodníkům a makléřům, aby se jejich spory vyřešily efektivním, nezaujatým a autentickým způsobem. Snažíme se zajišťovat, aby klienti dostali kvalitní odpověď na své obavy, a přispívat k jejich lepším celkovým znalostem o odvětví forexového obchodování.

KOMPENZAČNÍ FOND

Komise také poskytuje dodatečnou ochranu pro obchodníky prostřednictvím Fondu kompenzací.

Jak to funguje?

Kompenzační fond působí jako určitá pojistka pro klienty členů. Tento fond bude veden na odděleném bankovním účtu a použije se pouze tehdy, pokud by člen odmítl respektovat rozsudek Finanční komise.

Jak je financován Fond kompenzací?

Fond kompenzací financuje Finanční komise prostřednictvím alokace 10 % měsíčních poplatků, které se platí fondu.

Na koho se vztahuje pojistné krytí?

Je velmi důležité pochopit, že prostředky se použijí pouze na rozhodnutí vynesené Finanční komisí. Celková klientská základna člena nezískává automaticky nárok na výplatu z fondu kompenzací.

Jaké je maximální krytí?

Fond kompenzací bude pokrývat pouze rozhodnutí do výše 20 000 € na klienta.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Níže můžete najít více užitečných odkazů o Finanční komisi.

O Finanční komisi:

https://financialcommission.org/about/what-we-do/

Informace o Fondu kompenzací:

https://financialcommission.org/about/compensation-fund/

Proces řešení sporů:

https://financialcommission.org/resolving-a-dispute/dispute-resolution-process/

Scroll Top