هشدار ریسک: CFDs ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل داشتن لوریج بالا، ریسک بالایی هم برای از دست دادن سریع پول دارند.90% از خرده سرمایه گذاران پول خود را در معاملات CFD با این ارائه دهنده از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونگی کار با CFD ها را درک کنید و توان تحمل ریسک بالای ضرر کردن را داشته باشید.
هشدار ریسک: CFDs ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل داشتن لوریج بالا، ریسک بالایی هم برای از دست دادن سریع پول دارند.90% از خرده سرمایه گذاران پول خود را در معاملات CFD با این ارائه دهنده از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونگی کار با CFD ها را درک کنید و توان تحمل ریسک بالای ضرر کردن را داشته باشید.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

Last Update: 15:00 GMT +03:00
نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
582.07%
هفته: +7.70%
USD ارز
150.34%
هفته: -8.56%
EUR ارز
110.39%
هفته: +5.26%
EUR ارز
87.15%
هفته: +0.95%
EUR ارز
83.62%
هفته: +6.48%
EUR ارز
67.16%
هفته: +0.11%
GBP ارز
49.23%
هفته: +1.35%
USD ارز
73.95%
هفته: +2.47%
USD ارز
49.00%
هفته: +1.64%
EUR ارز
38.60%
هفته: -15.45%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
582.07%
هفته: +7.70%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 63.95%
سطح ریسک
روزهای فعال505
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Agapios Polyviou
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
منفعت
150.34%
هفته: -8.56%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 49.33%
سطح ریسک
روزهای فعال1226
کارمزد 30%
EUR ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Bustillo
Bustillo
Spain
Spain
منفعت
110.39%
هفته: +5.26%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.50%
سطح ریسک
روزهای فعال418
کارمزد 20%
EUR ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Barezo
Barezo
Italy
Italy
منفعت
87.15%
هفته: +0.95%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 14.33%
سطح ریسک
روزهای فعال284
کارمزد 20%
EUR ارز
رتبه5
منفعت
83.62%
هفته: +6.48%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 29.75%
سطح ریسک
روزهای فعال230
کارمزد 30%
EUR ارز
رتبه6
مدیر راهبرد
Mario Samperi
Mario Samperi
Italy
Italy
منفعت
67.16%
هفته: +0.11%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 50.76%
سطح ریسک
روزهای فعال925
کارمزد 30%
GBP ارز
رتبه7
منفعت
49.23%
هفته: +1.35%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 45.32%
سطح ریسک
روزهای فعال504
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Dane Ashley Mesane
Dane Ashley Mesane
South Africa
South Africa
منفعت
73.95%
هفته: +2.47%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 23.32%
سطح ریسک
روزهای فعال254
کارمزد 50%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Mihai Pavaloaie
Mihai Pavaloaie
Romania
Romania
منفعت
49.00%
هفته: +1.64%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 52.69%
سطح ریسک
روزهای فعال148
کارمزد 25%
EUR ارز
رتبه10
مدیر راهبرد
MA-AT
MA-AT
منفعت
38.60%
هفته: -15.45%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 59.53%
سطح ریسک
روزهای فعال608
کارمزد 29%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top