هشدار ریسک: CFDs ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل داشتن لوریج بالا، ریسک بالایی هم برای از دست دادن سریع پول دارند.83% از خرده سرمایه گذاران پول خود را در معاملات CFD با این ارائه دهنده از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونگی کار با CFD ها را درک کنید و توان تحمل ریسک بالای ضرر کردن را داشته باشید.
هشدار ریسک: CFDs ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل داشتن لوریج بالا، ریسک بالایی هم برای از دست دادن سریع پول دارند.83% از خرده سرمایه گذاران پول خود را در معاملات CFD با این ارائه دهنده از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونگی کار با CFD ها را درک کنید و توان تحمل ریسک بالای ضرر کردن را داشته باشید.

مدیران راهبرد عالی‌رتبه

فهرست همه مدیران راهبرد در «برنامه سرمایه‌گذاری FXTM» در زیر ارائه شده است. مشخص کنید که کدام یک با نیازهای مالی و تحمل ریسک شما سازگار است و فرد مناسب را به عنوان «مدیر راهبرد» انتخاب کنید. پس از انتخاب «مدیر راهبرد» برای سرمایه‌گذاری، می‌توانید پایش عملکرد وی و پیشرفت کلی سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.

Last Update: 16:00 GMT +03:00
نام راهبرد نمودار سودآوری بازگشت
ارز
%
USD ارز
656.73%
هفته: +2.15%
EUR ارز
106.63%
هفته: +13.45%
EUR ارز
133.06%
هفته: +8.27%
USD ارز
94.21%
هفته: +3.51%
EUR ارز
68.72%
هفته: +0.79%
EUR ارز
62.27%
هفته: +7.76%
GBP ارز
37.46%
هفته: -2.71%
EUR ارز
37.34%
هفته: +7.42%
USD ارز
43.94%
هفته: +3.35%
USD ارز
19.08%
هفته: +5.70%
ارز
رتبه
منفعت
%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم %
سطح ریسک
روزهای فعال
کارمزد %
USD ارز
رتبه1
منفعت
656.73%
هفته: +2.15%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 63.95%
سطح ریسک
روزهای فعال562
کارمزد 50%
EUR ارز
رتبه2
مدیر راهبرد
Barezo
Barezo
Italy
Italy
منفعت
106.63%
هفته: +13.45%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 28.25%
سطح ریسک
روزهای فعال341
کارمزد 20%
EUR ارز
رتبه3
مدیر راهبرد
Bustillo
Bustillo
Spain
Spain
منفعت
133.06%
هفته: +8.27%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 46.50%
سطح ریسک
روزهای فعال475
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه4
مدیر راهبرد
Agapios Polyviou
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
منفعت
94.21%
هفته: +3.51%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 69.08%
سطح ریسک
روزهای فعال1283
کارمزد 30%
EUR ارز
رتبه5
مدیر راهبرد
Mario Samperi
Mario Samperi
Italy
Italy
منفعت
68.72%
هفته: +0.79%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 50.76%
سطح ریسک
روزهای فعال982
کارمزد 30%
EUR ارز
رتبه6
منفعت
62.27%
هفته: +7.76%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 31.53%
سطح ریسک
روزهای فعال287
کارمزد 30%
GBP ارز
رتبه7
منفعت
37.46%
هفته: -2.71%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 45.32%
سطح ریسک
روزهای فعال561
کارمزد 30%
EUR ارز
رتبه8
مدیر راهبرد
Giuseppe Sammarco
Giuseppe Sammarco
Italy
Italy
منفعت
37.34%
هفته: +7.42%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 25.45%
سطح ریسک
روزهای فعال202
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه9
مدیر راهبرد
Bacardi1862
Bacardi1862
Hungary
Hungary
منفعت
43.94%
هفته: +3.35%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 70.83%
سطح ریسک
روزهای فعال562
کارمزد 30%
USD ارز
رتبه10
منفعت
19.08%
هفته: +5.70%
حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم 36.62%
سطح ریسک
روزهای فعال688
کارمزد 30%
No matching records found

عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند.
Scroll Top