پیش از افزایش قیمت پوند بازارها شواهد بیشتری نیاز دارند که بدانند از براگزیت بدون توافق اجتناب خواهد شد بازارهای سهام حتی در شرایطی که محرک سیاست پولی وعده صعود بیشتری را می دهد، در انتظار کاتالیزور بعدی هستند بازارهای نفت با تمرکز روی خطرات عرضه در درجه اول، قیمت نفت برنت را در حدود 60 دلار... Full post