در حالی که سرمایه گذاران با وسعت شیوع ویروسها و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد جهان دست و پنجه نرم می کنند، قیمت اغلب سهام و ارزهای آسیا امروز بالا است . با اینکه هنوز روزهای اولیه است اما موارد گزارش شده از ویروس باعث ترس از تکرار همه گیری بیماری SARS مانند سال 2003 شده است. البته امید است که... پست کامل