صعود بازار سهام با توافق "فاز اول" ایالات متحده و چین گسترش سود اوراق قرضه سه ماهه و ده ساله ایالات متحده وارد منطقه مثبت می شود فصل درآمدهای غیررسمی این هفته آغاز می شود   سرمایه گذارانی که از اوضاع تجارت ناامید شده بودند، سرانجام در پایان هفته گذشته اخبار مثبتی شنیدند. پس از... Full post