سرمایه گذاران در آسیا در حاشیه نشسته اند، زیرا آنها به شدت منتظر نتایج مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و چین هستند. با توجه به اینکه فصل درآمدها تقریبا به پایان رسید، قیمت دارایی ها بر اساس عناوین اخبار روزانه شروع به نوسان خواهد کرد. تا به حال، به نظر می رسد که اخبار مثبت بیشتر از منفی است که ممکن...