صبح امروز بازار سهام آسیا به صورت مغشوش بسته شد زیرا بسیاری از بازارها پس از تعطیلات عید پاک مجددا باز شده اند. به نظر می رسد که پیش از موج بعدی اعلام درآمد شرکتها، بازیکنان بازار یک رویکرد محتاطانه در پیش گرفته اند که انعکاس آن در سرتاسر بازارهای سهام جهان مشهود است. با توجه به ادامه فصل اعلام...