هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

قراردادهای باز کردن حساب

فهرست مدارک زیر را دانلود کنید، به دقت بخوانید و مطمئن شوید که محتوای تک‌تک آن‌ها را می‌فهمید.

Client Agreementدانلود
Complaints Management Policyدانلود
Terms of Business - Standard MT4 Accountدانلود
Terms of Business - Standard MT5 Accountدانلود
Terms of Business - Cent Accountدانلود
Agreement for Market Data Display Servicesدانلود
Terms of Business - Shares Accountدانلود
Terms of Business - ECN MT4 Accountدانلود
Terms of Business - ECN Zero MT4 Accountدانلود
Terms of Business - ECN Zero MT5 Accountدانلود
Terms of Business - ECN MT5 Accountدانلود
Terms of Business - FXTM Proدانلود
Terms of Business - FXTM Pro MT5دانلود
Terms of Business - FXTM Invest/Strategy Managerدانلود
Terms of Business - FXTM Invest/Investorدانلود
Information on Anti- Money Launderingدانلود

نکته:
توجه داشته باشید که اگر رابطه کاری شما با Forex Time (FXTM) قطع شود، اطلاعات شخصی شما را به مدت پنج سال دیگر در بایگانی نگهداری می‌کنیم.

Scroll Top