هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

مجوزها
مقررات و ثبت

مجوزها

IFSC

FT Global Limited تحت مجوز «کمیسیون خدمات مالی بین‌المللی» (IFSC) با مجوز شماره IFSC/60/345/TS و IFSC/60/345/APM فعالیت می‌کند.

از اهداف IFSC می‌توان به تبلیغ و توسعه «بلیز» به عنوان کانون خدمات مالی بین‌المللی و نیز پایش موثر خدمات مالی بین‌المللی اشاره کرد.

FT Global Limited مجوز ارائه خدمات زیر را از IFSC دریافت کرده است:

  • داد و ستد ابزارهای مالی و ابزارهای فرعی مبتنی بر کالا و دیگر اوراق بهادار
  • محافظت و مدیریت بین‌المللی سرمایه.
Scroll Top