هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

حساب راهبرد

trader-man مدیر راهبرد
trader-man
China
China
 • رتبه
  2
 • روز
  -24.53%
 • 1 ماه
  -20.96%
 • Return
  2322.89%
 • Investors
  274
 • روزهای باز
  564
 • سطح ریسک
 • تقسیم سود
  30%
سرمایه‌گذاری
هفته1 ماه3 ماهکلی
-24.45 %-20.96 %-5.23 %2322.89 %

آمار

روزهای کل داد و ستد404
روزهای سودآور137
میانگین برد روزانه+6.63%
روزهای غیر سودآور90
میانگین زیان روزانه -4.66%
نرخ میانگین روزانه +5.75 %
افت52.16%

Settings

لوریج1:200
Swap feeNo

ماشین حساب سودآوری

سپرده:
دوره سرمایه‌گذاری: روز.
ارزش احتمالی حساب شما:
(% سود)

آمار ماهانه بر حسب معاملات

برای مشاهده آمار بیشتر بر روی ستون کلیک کنید

آمار کلی

کل معاملات
سودآور (%)
غیر سودآور (%)
میانگین طول معامله
بُردهای متوالی
بزرگترین بُرد (پیپ)
میانگین داد و ستد روزانه
معاملات مشمول قطع زیان (%)
معاملات مشمول کسب سود (%)
فروش (%)
خرید (%)
زیان‌های متوالی
بزرگترین زیان (پیپ)
حداکثر سفارشات باز همزمان

معاملات بر حسب ساعت

معاملات بر حسب روزهای هفته

Scroll Top