هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
Arcaninvestors
Argentina

PPSIGNAL01

Arcaninvestors

Arcaninvestors
Argentina

PPSIGNAL01

Arcaninvestors

17.09.2019
Don t Pause the account
Many times you will see that the daily closing profit is negative, the ppsignal robot never stops operating, so I recommend not pausing the account unless I announce it by this means. For more information visit our audited account. http://www.myfxbook.com/members/oaperuchena41/strategy-ppsignal01/3090791. Muchas veces usted vera que el profit de cierre diario es negativo, el robot ppsignal nunca deja de operar por lo que recomiendo no pausar la cuenta salvo que yo lo anuncie por este medio. gracias para mas information visite nuestra cuenta auditada.

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

Dear Investor, Be aware we start this strategy on Aug 27th, 2019. We open this account on January 2019 but the profit you see are from Aug 27th forward. According to this strategy, important points are the following: 1. if you believe necessary, use Protection Level according to your tolerance investor risk. 2. You can pause the account as many times as you think necessary 3. Wait with me for a minimum time period of 90 Days to 120 Days to get results. 4. We recommend a minimum deposit of $ 250 but you can start at $100. * For the first 1000 investors, the profit share will be 30% * After 1000 investors, the profit share will be 40%. NOTE: Steady positive profits are more productive than high risk ones Thank You. Best Regards, ArCan

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

خلاصه
تعداد فالوورها
0
AUM ($)
AUM:
دارایی تحت مدیریت کل وجوهی است که شخص به نمایندگی از مشتری ها مدیریت می کند.
60K
سود تمام وقت
61.34%
سطح ریسک
3

عملکرد سود

بازگشت %

هفته+3.48
1 ماه+10.48
3 ماه+40.75
6 ماه+55.39
کلی+61.34

آمار

حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم40.64%
روزهای کل داد و ستد228
روزهای سودآور50
روزهای غیر سودآور40
میانگین برد روزانه +3.49%
میانگین زیان روزانه -2.77%

تنظیمات

لوریج1:1000
بدون سواپ خیر
تقسیم سود30%

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

تعداد معاملات ماهانه

روی یکی از ستون ها کلیک کنید تا نزول کامل آن ماه را در زیر ببینید

ابزارهای معامله شده

معاملات ساعتی

معاملات روزانه هر هفته

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

سرمایه‌گذاری