هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
Arcaninvestors
Argentina

PPSIGNAL01

Arcaninvestors

Arcaninvestors
Argentina

PPSIGNAL01

Arcaninvestors

17.09.2019
Don t Pause the account
Many times you will see that the daily closing profit is negative, the ppsignal robot never stops operating, so I recommend not pausing the account unless I announce it by this means. For more information visit our audited account. http://www.myfxbook.com/members/oaperuchena41/strategy-ppsignal01/3090791. Muchas veces usted vera que el profit de cierre diario es negativo, el robot ppsignal nunca deja de operar por lo que recomiendo no pausar la cuenta salvo que yo lo anuncie por este medio. gracias para mas information visite nuestra cuenta auditada.

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

Dear Investor, Be aware we start this strategy on Aug 27th, 2019. We open this account in January 2019 but the profit you see are from Aug 27th forward. According to this strategy, important points are the following: 1. if you believe necessary, use Protection Level according to your tolerance investor risk. 2. You can pause the account as many times as you think necessary 3. Wait with me for a minimum period of 90 Days to 120 Days to get results. 4. We recommend a minimum deposit of $ 250 but you can start at $100. * For the first 500 investors, the profit share will be 30% * After 1000 investor, the profit share will be 25% NOTE: Steady positive profits are more productive than high-risk ones Thank You. Best Regards, ArCan

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

خلاصه
تعداد فالوورها
1
وجوه مدیریت شده ($)
AUM:
دارایی تحت مدیریت کل وجوهی است که شخص به نمایندگی از مشتری ها مدیریت می کند.
< 10K
سود تمام وقت
-99.99%
سطح ریسک
5

عملکرد سود

بازگشت %

هفته0.00
1 ماه0.00
3 ماه0.00
6 ماه-99.99
کلی-99.99

آمار

حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم99.99%
روزهای کل داد و ستد155
روزهای سودآور80
روزهای غیر سودآور75
میانگین برد روزانه +3.85%
میانگین زیان روزانه -4.83%

تنظیمات

لوریج1:1000
بدون سواپ خیر
تقسیم سود1%
حداقل سپرده100$

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

تعداد معاملات ماهانه

روی یکی از ستون ها کلیک کنید تا نزول کامل آن ماه را در زیر ببینید

ابزارهای معامله شده

کل معاملات
سودآور (%)
غیر سودآور (%)
میانگین طول معامله
بُردهای متوالی
بزرگترین بُرد (پیپ)
میانگین داد و ستد روزانه
معاملات مشمول قطع زیان (%)
معاملات مشمول کسب سود (%)
فروش (%)
خرید (%)
زیان‌های متوالی
بزرگترین زیان (پیپ)
Max Simultaneous Open Trades

معاملات ساعتی

معاملات روزانه هر هفته

عملکرد گذشته دستاوردهای اینده را تضمین نمی کند. معاملات دارای ریسک هستند.

سرمایه‌گذاری