هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

حساب راهبرد

مدیر راهبرد
United Arab Emirates
United Arab Emirates
 • رتبه
  1
 • روز
  +3.21%
 • 1 ماه
  4118.25%
 • Return
  6664.80%
 • Investors
  788
 • روزهای باز
  102
 • سطح ریسک
 • تقسیم سود
  30%
سرمایه‌گذاری
هفته1 ماه3 ماهکلی
92.77 %4118.25 %5652.38 %6664.80 %

آمار

روزهای کل داد و ستد74
روزهای سودآور49
میانگین برد روزانه+30.63%
روزهای غیر سودآور25
میانگین زیان روزانه -21.42%
نرخ میانگین روزانه +90.06 %
افت72.94%

Settings

لوریج1:1000
Swap feeYes

ماشین حساب سودآوری

سپرده:
دوره سرمایه‌گذاری: روز.
ارزش احتمالی حساب شما:
(% سود)

آمار ماهانه بر حسب معاملات

برای مشاهده آمار بیشتر بر روی ستون کلیک کنید

آمار کلی

کل معاملات
سودآور (%)
غیر سودآور (%)
میانگین طول معامله
بُردهای متوالی
بزرگترین بُرد (پیپ)
میانگین داد و ستد روزانه
معاملات مشمول قطع زیان (%)
معاملات مشمول کسب سود (%)
فروش (%)
خرید (%)
زیان‌های متوالی
بزرگترین زیان (پیپ)
حداکثر سفارشات باز همزمان

معاملات بر حسب ساعت

معاملات بر حسب روزهای هفته

Scroll Top