هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

ملزومات لوریج و مارجین

در این صفحه الزامات مارجین Forex Time (FXTM) شرح داده می‌شود. در هنگام داد و ستد باید مقدار معینی وجه (مارجین ضروری) در حساب خود نگه دارید که به آن سپرده حسن نیت نیز گفته می‌شود. محاسبه و دانستن زودهنگام الزامات مارجین ضروری به شما اجازه می‌دهد که مدیریت ریسک مناسبی اعمال کنید و از درخواست مارجین غیرضروری که به دلیل ناکافی شدن مارجین در حساب به بسته شدن جایگاه منجر می‌شود پرهیز کنید. الزامات مارجین در حساب‌های آزمایشی معادل الزامات حساب‌های زنده متناظر است.

در حساب های معاملاتی استاندارد، ECN و ECN Zero (MT4 & MT5)

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 200 0000 - 180 0000 - 150 0000 - 63 000 0001:10000.1
200 000 - 2 000 000180 000 - 1 800 000150 000 - 1 500 00063 000 000 - 630 000 0001:5000.2
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001:1001
بیش از 8 000 000بیش از 7 000 000بیش از 6 100 000بیش از 2 520 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 500 0000 - 440 0000 - 380 0000 - 157 500 0001:5000.2
500 000 - 1 000 000440 000 - 900 000380 000 - 760 000157 500 000 - 315 000 0001:2000.5
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 0001:1001
بیش از 5 000 000بیش از 4 400 000بیش از 3 800 000بیش از 1 575 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 300 0000 - 270 0000 - 230 0000 - 94 500 0001:2000.5
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 0001:1001
بیش از 3 000 000بیش از 2 700 000بیش از 2 300 000بیش از 945 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 400 0000 - 350 0000 - 300 0000 - 126 000 0001:5000.2
400 000  - 700 000350 000 - 600 000300 000 - 500 000126 000 000 - 220 500 0001:2000.5
700 000 - 1 000 000600 000 - 900 000500 000 - 750 000220 500 000 - 315 000 0001:1001
1 000 000  - 4 000 000900 000 - 3 500 000750 000 - 3 000 000315 000 000 - 1 260 000 0001:502
بیش از 4 000 000بیش از 3 500 000بیش از 3 000 000بیش از 1 260 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 4 0000 - 3 3300 - 2 9600 - 1 440 0001:1010
4 000 - 8 0003 330 - 6 6602 960 - 5 9301 440 000 - 2 880 0001:520
8 000 - 13 3006 660 - 11 1005 930 - 9 8802 880 000 - 4 800 0001:333
13 330 - 20 00011 100 - 16 6709 880 - 14 8154 800 000 - 7 200 0001:250
بیش از 20 000بیش از 16,670بیش از 14 815بیش از 7 200 0001:1100
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 1300 - 1100 - 950 - 46 8001:1010
130 - 260110 - 22095 - 19546 800 - 936001:520
260 - 430220 - 360195 - 32093 600 - 156 0001:333
430 - 650360 - 540320 - 480156 000 - 234 0001:250
بیش از 650بیش از 540بیش از 480بیش از 234 0001:1100
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 500 - 400 - 350 - 18 0001:1010
50 - 10040 - 8035 - 7518 000 - 36 0001:520
100 - 16580 - 14075 - 12536 000 - 60 0001:333
165 - 250140 - 210125 - 18560 000 - 90 0001:250
بیش از 250بیش از 210بیش از 185بیش از 90 0001:1100
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شدهمارجین شناور، %
0 - 300 - 250 - 220 - 10,8001:1010
30 - 6025 - 5022 - 4410,800 - 21,6001:520
60 - 12050 - 10044 - 8921,600 - 43,2001:333
120 - 180100 - 15089 - 13343,200 - 64,8001:250
بیش از 180بیش از 150بیش از 133بیش از 64,8001:1100

ارزهای اصلی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 200 000200 000 - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000بیش از 8 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 180 000180 000 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000بیش از 7 000 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 150 000150 000 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000بیش از 6 100 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 63 000 00063 000 000 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000بیش از 2 520 000 000
اهرم ارائه شده *1:10001:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.10.20.514

ارزهای فرعی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 500 000500 000 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000بیش از 5 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 440 000440 000 - 900 000900 000 - 4 400 000بیش از 4 400 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 380 000380 000 - 760 000760 000 - 3 800 000بیش از 3 800 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 157 500 000157 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000بیش از 1 575 000 000
اهرم ارائه شده *1:5001:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.20.514

ارزهای بیگانه FX

ارزش فرضی (USD)0 - 300 000300 000 - 3 000 000بیش از 3 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 270 000270 000 - 2 700 000بیش از 2 700 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 230 000230 000 - 2 300 000بیش از 2 300 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 94 500 00094 500 000 - 945 000 000بیش از 945 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.514

فلزات لحظه‌ای

ارزش فرضی (USD)0 - 400 000400 000  - 700 000700 000 - 1 000 0001 000 000  - 4 000 000بیش از 4 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 350 000350 000 - 600 000600 000 - 900 000900 000 - 3 500 000بیش از 3 500 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 300 000300 000 - 500 000500 000 - 750 000750 000 - 3 000 000بیش از 3 000 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 126 000 000126 000 000 - 220 500 000220 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 260 000 000بیش از 1 260 000 000
اهرم ارائه شده *1:5001:2001:1001:501:25
مارجین شناور، %0.20.5124

بیت کوین دلار

ارزش فرضی (USD)0 - 4 0004 000 - 8 0008 000 - 13 30013 330 - 20 000بیش از 20 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 3 3303 330 - 6 6606 660 - 11 10011 100 - 16 670بیش از 16,670
ارزش فرضی (GBP)0 - 2 9602 960 - 5 9305 930 - 9 8809 880 - 14 815بیش از 14 815
ارزش ذاتی (NGN)0 - 1 440 0001 440 000 - 2 880 0002 880 000 - 4 800 0004 800 000 - 7 200 000بیش از 7 200 000
اهرم ارائه شده *1:101:51:31:21:1
مارجین شناور، %10203350100

اتریوم دلار

ارزش فرضی (USD)0 - 130130 - 260260 - 430430 - 650بیش از 650
ارزش فرضی (EUR)0 - 110110 - 220220 - 360360 - 540بیش از 540
ارزش فرضی (GBP)0 - 9595 - 195195 - 320320 - 480بیش از 480
ارزش ذاتی (NGN)0 - 46 80046 800 - 9360093 600 - 156 000156 000 - 234 000بیش از 234 000
اهرم ارائه شده *1:101:51:31:21:1
مارجین شناور، %10203350100

لایت کوین دلار

ارزش فرضی (USD)0 - 5050 - 100100 - 165165 - 250بیش از 250
ارزش فرضی (EUR)0 - 4040 - 8080 - 140140 - 210بیش از 210
ارزش فرضی (GBP)0 - 3535 - 7575 - 125125 - 185بیش از 185
ارزش ذاتی (NGN)0 - 18 00018 000 - 36 00036 000 - 60 00060 000 - 90 000بیش از 90 000
اهرم ارائه شده *1:101:51:31:21:1
مارجین شناور، %10203350100

RPLUSD

ارزش فرضی (USD)0 - 3030 - 6060 - 120120 - 180بیش از 180
ارزش فرضی (EUR)0 - 2525 - 5050 - 100100 - 150بیش از 150
ارزش فرضی (GBP)0 - 2222 - 4444 - 8989 - 133بیش از 133
ارزش ذاتی (NGN)0 - 10,80010,800 - 21,60021,600 - 43,20043,200 - 64,800بیش از 64,800
اهرم ارائه شده1:101:51:31:21:1
مارجین شناور، %10203350100

در حساب های معاملاتی FXTM Pro MT4

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 5 000 0000 - 4 000 0000 - 3 300 0000 - 1 575 000 0001:2000.5
5 000 000 - 20 000 0004 000 000 - 15 500 0003 300 000 - 13 300 0001 575 000 000 - 6 300 000 0001:1001
20 000 000 - 25 000 00015 500 000 - 19 500 00013 300 000 - 16 700 0006 300 000 000 - 7 875 000 0001:502
بیش از 25 000 000بیش از 19 500 000بیش از 16 700 000بیش از 7 875 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 3 000 0000 - 2 700 0000 - 2 000 0000 - 945 000 0001:2000.5
3 000 000 - 15 000 0002 700 000 - 11 600 0002 000 000 - 10 000 000945 000 000 - 4 725 000 0001:1001
15 000 000 - 20 000 00011 600 000 - 15 500 00010 000 000 - 13 300 0004 725 000 000 - 6 300 000 0001:502
بیش از 20 000 000بیش از 15 500 000بیش از 13 300 000بیش از 6 300 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 3 000 0000 - 2 700 0000 - 2 000 0000 - 945 000 0001:1001
3 000 000 - 7 000 0002 700 000 - 5 400 0002 000 000 - 4 700 000945 000 000 - 2 205 000 0001:502
بیش از 7 000 000بیش از 5 400 000بیش از 4 700 000بیش از 2 205 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 2 500 0000 - 2 000 0000 - 1 700 0000 - 787 500 0001:2000.5
2 500 000 - 5 000 0002 000 000 - 4 000 0001 700 000 - 3 300 000787 500 000 - 1 575 000 0001:1001
5 000 000 - 10 000 0004 000 000 - 7 700 0003 300 000 - 6 700 0001 575 000 000 - 3 150 000 0001:502
بیش از 10 000 000بیش از 7 700 000بیش از 6 700 000بیش از 3 150 000 0001:254

ارزهای اصلی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 5 000 0005 000 000 - 20 000 00020 000 000 - 25 000 000بیش از 25 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 4 000 0004 000 000 - 15 500 00015 500 000 - 19 500 000بیش از 19 500 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 3 300 0003 300 000 - 13 300 00013 300 000 - 16 700 000بیش از 16 700 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 1 575 000 0001 575 000 000 - 6 300 000 0006 300 000 000 - 7 875 000 000بیش از 7 875 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:501:25
مارجین شناور، %0.5124

ارزهای فرعی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 3 000 0003 000 000 - 15 000 00015 000 000 - 20 000 000بیش از 20 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 2 700 0002 700 000 - 11 600 00011 600 000 - 15 500 000بیش از 15 500 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 2 000 0002 000 000 - 10 000 00010 000 000 - 13 300 000بیش از 13 300 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 945 000 000945 000 000 - 4 725 000 0004 725 000 000 - 6 300 000 000بیش از 6 300 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:501:25
مارجین شناور، %0.5124

ارزهای بیگانه FX

ارزش فرضی (USD)0 - 3 000 0003 000 000 - 7 000 000بیش از 7 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 2 700 0002 700 000 - 5 400 000بیش از 5 400 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 700 000بیش از 4 700 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 945 000 000945 000 000 - 2 205 000 000بیش از 2 205 000 000
اهرم ارائه شده *1:1001:501:25
مارجین شناور، %124

فلزات لحظه‌ای

ارزش فرضی (USD)0 - 2 500 0002 500 000 - 5 000 0005 000 000 - 10 000 000بیش از 10 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 000 0004 000 000 - 7 700 000بیش از 7 700 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 1 700 0001 700 000 - 3 300 0003 300 000 - 6 700 000بیش از 6 700 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 787 500 000787 500 000 - 1 575 000 0001 575 000 000 - 3 150 000 000بیش از 3 150 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:501:25
مارجین شناور، %0.5124

در حساب های معاملاتی FXTM Pro MT5

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 6 000 0000 - 5 300 0000 - 4 600 000 0 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2520 000 0001:1001
بیش از 8 000 000بیش از 7 000 000بیش از 6 100 000بیش از 2 520 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 1 000 0000 - 9 00 0000 - 760 0000 - 315 000 0001:2000.5
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 000 1:1001
بیش از 5 000 000بیش از 4 400 000بیش از 3 800 000بیش از 1 575 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 3 000 0000 - 2 700 0000 - 2 300 0000 - 945 000 0001:2000.5
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 000 1:1001
بیش از 3 000 000بیش از 2 700 000بیش از 2 300 000بیش از 945 000 0001:254
ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 700 0000 - 600 0000 - 500 0000 - 220 500 0001:2000.5
700 000 - 1 000 000600 000- 900 000500 000 - 750 000220 500 000 - 315 000 0001:1001
1 000 000 - 4 000 000900000 - 3 500 000750 000 - 3 000 000315 000 000 - 1 260 000 0001:502
بیش از 4 000 000بیش از 3 500 000بیش از 3 000 000بیش از 1 260 000 0001:254

ارزهای اصلی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000بیش از 8 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000بیش از 7 000 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 4 600 000 4 600 000 - 6 100 000بیش از 6 100 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2520 000 000بیش از 2 520 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.514

ارزهای فرعی FX

ارزش فرضی (USD)0 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000بیش از 5 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 9 00 000900 000 - 4 400 000بیش از 4 400 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 760 000760 000 - 3 800 000بیش از 3 800 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000 بیش از 1 575 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.514

ارزهای بیگانه FX

ارزش فرضی (USD)0 - 3 000 000300 000 - 3 000 000بیش از 3 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 2 700 000270 000 - 2 700 000بیش از 2 700 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 2 300 000230 000 - 2 300 000بیش از 2 300 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 945 000 00094 500 000 - 945 000 000 بیش از 945 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:25
مارجین شناور، %0.514

فلزات لحظه‌ای

ارزش فرضی (USD)0 - 700 000700 000 - 1 000 0001 000 000 - 4 000 000بیش از 4 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 600 000600 000- 900 000900000 - 3 500 000بیش از 3 500 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 500 000500 000 - 750 000750 000 - 3 000 000بیش از 3 000 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 220 500 000220 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 260 000 000بیش از 1 260 000 000
اهرم ارائه شده *1:2001:1001:501:25
مارجین شناور، %0.5124

لطفاً توجه کنید:

*جفت های NOK و SEK با حداکثر لوریج 1:50 برای حجمی با ارزش ذاتی حداکثر تا 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم بالای 5،000،000 / 4،000،000 / 3،300،000 / 1،575،000،000 USD / EUR / GBP / NGN، لوریج برای جفت های NOK و SEK در 1:25 ثابت است.

* جفت های HKD با حداکثر لوریج 1:25 برای حجم هایی با ارزش ذاتی حداکثر تا 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBP / NGN ارائه می شود. برای حجم های بالای 500،000 / 400،000 / 330،000 / 157،500،000 USD / EUR / GBN NGN، لوریج برای جفت های HKD در 1:10 ثابت است.

*لطفا توجه داشته باشید که ارزهای TRY، CZK و ZAR دارای لوریج ثابت هستند: 1:3 برای TRY، 1:5 برای CZK و 1:25 برای ZAR.

لطفاً توجه داشته باشید که اهرم ارائه شده برای جفت‌های ارزی EURCNH و USDCNH در جدول زیر آمده است:

ارزش فرضی (USD)ارزش فرضی (EUR)ارزش فرضی (GBP)ارزش ذاتی (NGN)اهرم ارائه شده *مارجین شناور، %
0 - 2 000 0000 - 1 600 0000 - 1 300 0000 - 630 000 0001:502
2 000 000 - 4 000 0001 600 000 - 3 200 0001 300 000 - 2 700 000630 000 000 - 1 260 000 0001:254
بیش از 4 000 000بیش از 3 200 000بیش از 2 700 000بیش از 1 260 000 0001:1010
ارزش فرضی (USD)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 000 000بیش از 4 000 000
ارزش فرضی (EUR)0 - 1 600 0001 600 000 - 3 200 000بیش از 3 200 000
ارزش فرضی (GBP)0 - 1 300 0001 300 000 - 2 700 000بیش از 2 700 000
ارزش ذاتی (NGN)0 - 630 000 000630 000 000 - 1 260 000 000بیش از 1 260 000 000
اهرم ارائه شده *1:501:251:10
مارجین شناور، %2410
معامله محصولاتِ دارای لوریج، به طور بالقوه می‌تواند باعث افزایش ضرر یا سود شود. لطفاً با دقت معامله کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

Calculating Forex Margin Requirements with Flexible Leverage

Step 1

Assume you open Position #1 Buy 1 lots GBPUSD 1.4584 for a USD Denominated Account.

The notional value is: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840 USD. Since the notional value of 145 840 USD is not above 200 000 USD, the Leverage offered is 1:1000.

Margin is: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.

Step 2

You open position # 2 Buy 5 lots EURUSD 1.3175.

The notional value is: 5 * 100 000 * 1.3175 = 658 750 USD.

The aggregate notional value of Position #1 and Position #2 is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) = 804 590.00 USD.

In this case, the aggregate notional value of open positions is above 200 000 USD, but under 2 000 000 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, and a leverage of 1:500 for the remaining 604 590 USD.

Margin is: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.

Step 3

Assume you open Position #3 Buy 10 lots GBPUSD 1.4590.

The notional value is: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 USD.

The aggregate notional value of all three positions is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 1 459 000 (for position # 3) = 2 263 590 USD.

Now the aggregate notional value of open positions is above 2 000 000 USD, but under 6 000 000 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, a leverage of 1:500 for the next 1 800 000 USD, a leverage 1:200 for the remaining amount.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.

Step 4

Assume you open Position #4 Buy 30 lots EURUSD 1.3164.

The notional value is: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00 USD.

The aggregate notional value of all four positions is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 1 459 000 (for position # 3) + 3 949 200 (for position # 4) = 6 212 790.00 USD.

Now the aggregate notional value of open positions is above 6 000 000 USD, but less than 8 000 000 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, a leverage of 1:500 for the next 1 800 000 USD, leverage 1:200 for the next 4 000 000 and leverage 1:100 for the remaining amount.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD

Step 5

Assume you open Position #5 Buy 20 lots EURUSD 1.3188

The notional value is: 20 * 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 USD.

The aggregate notional value of all five positions is:

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 1 459 000 (for position # 3) + 3 949 200 (for position # 4) + 2 637 600 (for position # 5) = 8 850 390.00 USD.

Thus, a leverage of 1:1000 is provided for the first 200 000 USD, a leverage of 1:500 for the next 1 800 000 USD, a leverage 1:200 for the next 4 000 000, a leverage 1:100 for the next 2 000 000 and a leverage of 1:25 for the remaining amount.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD

Step 6

Let's suppose you close position #3 (Buy 10 lots GBPUSD 1.4590)

The notional value is: 1 459 000 USD.

The aggregate notional value of all four positions is (taking into account the third position having been closed):

145 840 (for position # 1) + 658 750 (for position # 2) + 3 949 200 (for position # 4) + 2 637 600 (for position # 5) = 7 391 390.00 USD.

When Position #3 was closed, the total notional value also decreases which leads to a decrease in the margin requirements. The part exceeding 8 000 000 USD is removed first and with it the 1:25 leverage.

Margin is: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD

Scroll Top