هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Mexican Peso

USDMXN - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

USDMXN - چارت

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4FXTM PRO
حداقل اسپرد781017.60.1
اسپرد معمولی96.745.485.335.5
اندازه لات100000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.000010.00001
ارزش پیپ بر 0.01 لات, MXN0.10.10.10.1
مارجین تامینی, USD2502500.1250
سواپ فروش3.613.613.613.61
سواپ خرید-47.64-47.64-47.64-47.64
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
گروه مارجینFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
Scroll Top