هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

US Dollar/Mexican Peso

USDMXN - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

USDMXN - چارت

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5
حداقل اسپرد78101017.60.10.1
اسپرد معمولی96.745.445.485.335.535.5
اندازه لات100000100000100000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.000010.000010.000010.00001
ارزش پیپ بر 0.01 لات, MXN0.10.10.10.10.10.1
مارجین تامینی, USD250250250250250250
سواپ فروش13.3113.3113.3113.3113.3113.31
سواپ خرید-50.04-50.04-50.04-50.04-50.04-50.04
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
گروه مارجینFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
Scroll Top