هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

FXTM Invest Profit calculator

FXTM Invest Profit Calculator

1
مقدار سرمایه گذاری (دلار)
2
سود مورد انتظار (%)
0%
300%
3
% تقسیم سود
0%
50%
4
مقدار برداشت ناخالص (دلار)
0
1500
Results
USD 1500
USD 500
مبلغ پرداخت شده به مدیر بر اساس 0% تقسیم سود
USD 1000
برداشت خالص
Scroll Top