هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

ماشین حساب ارزش پیپ

ماشین حساب ارزش پیپ، ابزاری بسیار سودمند برای هر بازرگان، به شما کمک می‌کند تا ارزش پیپ را در ارزی که قرار است داد و ستد کنید، محاسبه نمایید. این اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره ریسک معامله و مدیریت مناسب ریسک ضروری است.
ابزارنرخ

چگونه کار می‌کند:

ماشین حساب پیپ در 4 مرحله ساده ارزش واقعی پیپ را در ارز مورد نظر شما مشخص می‌کند.

  1. تعیین مقدار پیپ
  2. انتخاب جفت ارز مورد نظر برای داد و ستد
  3. انتخاب تعداد لات‌های مورد نظر برای داد و ستد
  4. انتخاب ارزی که ارزش پیپ باید بر اساس آن نمایش داده شود
Scroll Top