هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

Euro/US Dollar

EURUSD - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

EURUSD - چارت

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
حداقل اسپرد1.61.90.10.10.10.10.10.1
اسپرد معمولی22.40.60.420.40.42
اندازه لات1000001000100000100000100000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.10.0010.10.10.10.10.10.1
مارجین تامینی5050505050505050
سواپ کوتاه0.450.450.450.450.450.450.450.45
سواپ بلند-1.15-1.15-1.15-1.15-1.15-1.15-1.15-1.15
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
گروه مارجینFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX Majors
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-25-25-25 --25-25-25-
سهمیه روزهای بدون سواپ101010 -1010100
Scroll Top