هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Great Britain Pound/Forint

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM Standard
حداقل اسپرد22
اسپرد معمولی23.8
اندازه لات100000
حداقل قرارداد0.01
حداقل افزایش قیمت0.001
ارزش پیپ بر 0.01 لات10
مارجین تامینی50
سواپ فروش-93.14
سواپ خرید-0.59
باز کردن00:05:00
بستن23:55:00
گروه مارجینFX Exotics
Scroll Top