هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.
هشدار ریسک: معامله کردن پرریسک است. سرمایه شما در خطر است. FT Global Ltd تحت نظارت the IFSC فعالیت می‌کند.

US Dollar/Swedish Krone

USDSEK - نرخ‌های زنده

0

0 %

قله: 0

قعر: 0

خرید

0

فروش

0

USDSEK - چارت

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
حداقل اسپرد61.16.277.4777.4
اسپرد معمولی6221.433.465.633.433.465.6
اندازه لات100000100000100000100000100000100000100000
حداقل قرارداد0.010.010.010.010.010.010.01
حداقل افزایش قیمت0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.10.10.10.10.10.10.1
مارجین تامینی50505050505050
سواپ کوتاه-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33
سواپ بلند-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36
باز کردن00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
بستن23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
گروه مارجینFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
بدون سواپ (هزینه بدون سواپ) USD برای هر لات-7.4-7.4 --7.4-7.4-7.4 -
سهمیه روزهای بدون سواپ77 -777 -
Scroll Top