การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

Last Update: 02:00 GMT +03:00
ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
13744.94%
สัปดาห์: -1.07%
USD สกุลเงิน
3261.63%
สัปดาห์: +2.53%
USD สกุลเงิน
1848.78%
สัปดาห์: +8.42%
USD สกุลเงิน
1606.11%
สัปดาห์: +0.84%
USD สกุลเงิน
3004.48%
สัปดาห์: +7.51%
USD สกุลเงิน
1667.85%
สัปดาห์: -49.12%
USD สกุลเงิน
801.18%
สัปดาห์: -0.39%
USD สกุลเงิน
973.84%
สัปดาห์: +0.11%
USD สกุลเงิน
1811.24%
สัปดาห์: +2.02%
USD สกุลเงิน
1713.09%
สัปดาห์: +7.73%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
13744.94%
สัปดาห์: -1.07%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.90%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน348
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
3261.63%
สัปดาห์: +2.53%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1004
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ได้รับ
1848.78%
สัปดาห์: +8.42%
จุดขาดทุน สูงสุด 33.08%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน188
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1606.11%
สัปดาห์: +0.84%
จุดขาดทุน สูงสุด 71.49%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน445
ส่วนแบ่ง
กำไร
28%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
3004.48%
สัปดาห์: +7.51%
จุดขาดทุน สูงสุด 92.19%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน174
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
China
China
ได้รับ
1667.85%
สัปดาห์: -49.12%
จุดขาดทุน สูงสุด 85.72%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน479
ส่วนแบ่ง
กำไร
35%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
801.18%
สัปดาห์: -0.39%
จุดขาดทุน สูงสุด 37.25%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1024
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ได้รับ
973.84%
สัปดาห์: +0.11%
จุดขาดทุน สูงสุด 28.51%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน187
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ได้รับ
1811.24%
สัปดาห์: +2.02%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.83%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน199
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ได้รับ
1713.09%
สัปดาห์: +7.73%
จุดขาดทุน สูงสุด 41.37%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน178
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top